MENU

I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Текст」 - Български превод

Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh. Smoking on something, talk about something
Say ba-da, ba, twee, twee-twee
Say smoking on something, talk about something
You, you, ooh-ooh, ooh-ooh


I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Текст」

Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh, ooh. Smoking on something, talk about something
Say ba-da, ba, twee, twee-twee
Say smoking on something, talk about something
You, you, ooh-ooh, ooh-ooh

[Verse 1: Kevin Abstract]
Baby (Ooh wee)
You lift me out the struggles that I fell into
With all the crazy things that you put me through (Put me through, ooh, ooh)
I just need to wait and keep pushin' (Pushin')
I gotta keep pushin'

[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]
And I'll take you on, if you give me time
And then all at once, I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on, if you give me time (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)

[Verse 2: Matt Champion]
A drug dealer


Somebody that gon' heal her
Make her change her ways, like nobody would believe
She want a drug dealer
Somebody that gon' heal her
Make her change her ways, like nobody would believe
I need you by my side every day, every night
If your love is true then just prove that it's right, yeah (Woah, oh)
No matter what you do, I need you in my life
Baby, let's do it right
Baby, let's do it right (Oh, oh)
[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]
And I'll take you on, if you give me time
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on, if you give me time (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)

[Refrain: Joba]
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you

[Verse 3: bearface]


You say that you love it when I try to make you stay
All the love was sendin' for you, I need that again
And maybe I'm foldin' under pressure, baby, it's only your shoulder, I won't go anywhere, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh
Who's gonna find out? (Ooh, just a little of you, ooh just a little of your oh-oh)
If we run away, yeah, ooh, ooh, ooh

[Chorus: bearface, Joba, Kevin Abstract & Matt Champion]
And I'll take you on, if you give me time
And then all at once I’ma say, "Goodbye" (Goodbye)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
And I'll take you on (Hey, yeah, yeah, yeah)
And then all at once (Hey, yeah, yeah, yeah)
Goodbye, goodbye (Goodbye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Goodbye)
[Refrain: Joba]
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you
Open up your heart and I'll give in to you
Until you recognize that I'm into you, into you

[Outro: Kevin Abstract, Charlie Wilson]
Baby, you lift me out the struggles that I fell into


With all the crazy things that you put me through
I just need to wait and keep pushin', yeah
I gotta keep pushin'
And I'll take you on
And then all at once
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye
And I'll take you on, if you give me the time
Then all at once, don't wanna say goodbye
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye


I'LL TAKE YOU ON - BROCKHAMPTON 「Текст」 - Български превод


Ооо, ооо-ооо, ооо, ооо-ооо, ооо. Пушенето на нещо, да говорят за нещо,
Say ба-да, ба, сладичък, сладичък-сладичък
Say пушенето върху нещо, да говорят за нещо,
Ти, ти, ох-ох, ох-ох

[Verse 1: Kevin Резюме]
Бебе (Ooh мъничък)
Ти ме извади борбите, че падна в
С всички луди неща, които ми причини (Свържете ме, ох, ох)
Просто трябва да изчакаме и да запази pushin "(Pushin")
Трябва да се запази pushin "

[Припев: bearface, Joba, Kevin Резюме & Мат Champion]
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време
И тогава всички наведнъж, аз съм да речем, "Сбогом" (Сбогом)


Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време (Ей, да, да, да)
И тогава всички наведнъж Аз съм да речем, "Сбогом" (Сбогом)
Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)

[Verse 2: Мат Champion]
А наркодилър
Някой, който гон "излекува
Накарайте я да се промени начина си, като никой не би повярвал
Тя иска наркодилър
Някой, който гон "излекува
Накарайте я да се промени начина си, като никой не би повярвал
Имам нужда от теб до мен всеки ден, всяка нощ
Ако любовта ти е вярно, тогава просто да докаже, че е прав, да (Woah, о)
Без значение какво правиш, имам нужда от теб в живота ми
Бебе, нека да го направим
Бебе, нека да го направим (О, о)
[Припев: bearface, Joba, Kevin Резюме & Мат Champion]
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време
И тогава всички наведнъж Аз съм да речем, "Сбогом" (Сбогом)
Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време (Ей, да, да, да)


И тогава всички наведнъж Аз съм да речем, "Сбогом" (Сбогом)
Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)

[Въздържане: Joba]
Отворете сърцето си и аз няма да се откажа да ви
Докато не се признае, че аз съм в теб, в теб

[Verse 3: bearface]
Вие казвате, че го обичам, когато се опитам да ви накара да остана
Всички любовта е пращам "за вас, имам нужда, че отново
И може би аз съм foldin "под натиск, скъпа, това е единствената ви рамо, аз няма да ходя никъде, ох-ох, ох-ох, ох
Кой ще разберете? (О, само малко от вас, ооо само малко на вашата ох-ох)
Ако можем да избяга, да, ох, ох, ох

[Припев: bearface, Joba, Kevin Резюме & Мат Champion]
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време
И тогава всички наведнъж Аз съм да речем, "Сбогом" (Сбогом)
Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)
И аз ще ви отведе на (Ей, да, да, да)
И тогава всички наведнъж (Ей, да, да, да)
Сбогом, сбогом (Goodbye)
Сбогом, сбогом, сбогом (Goodbye)
[Въздържане: Joba]


Отворете сърцето си и аз няма да се откажа да ви
Докато не се признае, че аз съм в теб, в теб
Отворете сърцето си и аз няма да се откажа да ви
Докато не се признае, че аз съм в теб, в теб
Отворете сърцето си и аз няма да се откажа да ви
Докато не се признае, че аз съм в теб, в теб

[Outro: Kevin Абстракт, Чарли Уилсън]
Скъпи, ти ме извади борбите, че падна в
С всички луди неща, които ми причини
Просто трябва да изчакаме и да запази pushin ", да
Трябва да се запази pushin "
И аз ще ви отведе на
И тогава всички наведнъж
Сбогом, сбогом, сбогом, сбогом
И аз ще ви отведе на това, ако ми дадеш време
Тогава всички наведнъж, не искам да кажа сбогом
Сбогом, сбогом, сбогом, сбогом, сбогом, сбогом