MENU

TikTok: MONTERO (Call Me By Your Name) 「TEXT」 - Český překlad

I caught it bad yesterday
You hit me with a call to your place
Ain't been out in a while anyway
Was hopin' I could catch you throwin' smiles in my face


TikTok: MONTERO (Call Me By Your Name) 「TEXT」

I caught it bad yesterday
You hit me with a call to your place
Ain't been out in a while anyway
Was hopin' I could catch you throwin' smiles in my face
Romantic talkin'? You don't even have to try
You're cute enough to fuck with me tonight
Lookin' at the table, all I see is weed and white
Baby, you livin' the life, but nigga, you ain't livin' right

[Pre-Chorus]
Cocaine and drinkin' with your friends
You live in the dark, boy, I cannot pretend
I'm not fazed, only here to sin
If Eve ain't in your garden, you know that you can

[Chorus]
Call me when you want, call me when you need
Call me in the morning, I'll be on the way
Call me when you want, call me when you need
Call me out by your name, I'll be on the way like

[Post-Chorus]
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm


[Verse 2]
Ayy, ayy
I wanna sell what you're buyin'
I wanna feel on your ass in Hawaii
I want that jet lag from fuckin' and flyin'
Shoot a child in your mouth while I'm ridin'
Oh, oh, oh, why me?
A sign of the times every time that I speak
A dime and a nine, it was mine every week
What a time, an incline, God was shinin' on me
Now I can't leave
And now I'm actin' hella elite
Never want the niggas that's in my league
I wanna fuck the ones I envy, I envy

[Pre-Chorus]
Cocaine and drinkin' with your friends
You live in the dark, boy, I cannot pretend
I'm not fazed, only here to sin
If Eve ain't in your garden, you know that you can

[Chorus]
Call me when you want, call me when you need
Call me in the morning, I'll be on the way
Call me when you want, call me when you need


Call me out by your name, I'll be on the way like
[Post-Chorus]
Oh, call me by your name (Mmm, mmm, mmm)
Tell me you love me in private
Call me by your name (Mmm, mmm, mmm)
I do not care if you lyin'


TikTok: MONTERO (Call Me By Your Name) 「TEXT」 - Český překlad


Chytil jsem ji špatně včera
hit jste mi s voláním na své místo
Není už ve chvíli tak jako tak
Byl doufala Mohl bych tě chytit hází úsměvy ve tváři
Romantický Talkin'? Nemáte ještě muset snažit
Jsi roztomilý natolik, aby si se mnou dnes večer
Lookin' u stolu, vše vidím, je plevel a bílá
Baby, jste livin' života, ale nigga, nejsi Livin' vpravo

[Pre-Chorus]
Kokain a skleničce se svými přáteli
Žijete ve tmě, kluk, nemohu předstírat
Nejsem fazed, jen sem sin
Pokud Eve není ve vaší zahradě, víte, že můžete

[Refrén]
Zavolej mi, když chcete, zavolejte mi, když budete potřebovat
Zavolej mi ráno budu na cestě


Zavolej mi, když chcete, zavolejte mi, když budete potřebovat
Zavolej mi vaše jméno, budu na cestě, jako je

[Post-Chorus]
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
[Verse 2]
AYY, AYY
Chci prodat to, co jste buy-in
Chci se cítit na zadku na Havaji
Chci tu jet lag od fuckin' a FLYIN'
Střílet dítě v ústech, zatímco já jsem ridin'
Oh, oh, oh, proč já?
Znamení doby pokaždé, když mluvím
Desetníku a devět, to bylo moje každý týden
To je ale čas, ve svahu, Bůh shinin' na mě
Teď nemůžu odejít
A teď jsem aktin HELLA elitu
Nikdy chuť na niggas, že je v mém lize
Chci kurva ty, které jsem závist, závist I

[Pre-Chorus]
Kokain a skleničce se svými přáteli
Žijete ve tmě, kluk, nemohu předstírat
Nejsem fazed, jen sem sin


Pokud Eve není ve vaší zahradě, víte, že můžete

[Refrén]
Zavolej mi, když chcete, zavolejte mi, když budete potřebovat
Zavolej mi ráno budu na cestě
Zavolej mi, když chcete, zavolejte mi, když budete potřebovat
Zavolej mi vaše jméno, budu na cestě, jako je
[Post-Chorus]
Oh, zavolej mi vaše jméno (Mmm, mmm, mmm)
Řekni mi, že mě miluješ v soukromí
Zavolej mi vaše jméno (Mmm, mmm, mmm)
Je mi jedno, jestli lyin'