MENU

GOLDWING - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

I hate everyone except you
You would never leave me
Baby Goldwing, on the run
I've carved your name


GOLDWING - Billie Eilish 「Текст」

I hate everyone except you
You would never leave me
Baby Goldwing, on the run
I've carved your name
Baptize everything after you
So you're always with me
Baby Goldwing, fuck the world
Baby Goldwing, fuck the world

You know, I abandon you
But you have not been my girlfriend even in a dream
I pour-out delirium in a dust-heap
But delirium can’t fall in a depth
It comes to me again’n’again
With words are drown like a pink on a black
It is traced like by a tap:
“Mike Tyson will be beaten in a fact”

You are like the Treasure of Goldwing
I reply the phone “Yes?” or “Hello”
You throw in my face a word like “No”
But mobile can’t spitting. So
No, friendship, as for me, is better
Than any sympathy, un-mutual love


For what must I take soap scraps
And cover it on my fate beads?
Here is my branch with a dove
I come with peaceful resolve -
It brings our mad love


GOLDWING - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Мразя всички с изключение на теб
Ти никога няма да ме остави
Бебе Goldwing, в движение
Аз бях издълбани името си
Кръсти всичко, след като
Значи ти си винаги с мен
Бебе Goldwing, мамка света
Бебе Goldwing, мамка света

Знаеш ли, аз ви изостави
Но ти не ми е била приятелка дори в съня си
Изливам изчакване делириум в бунището
Но делириум не може да попадне в дълбочина
Тя идва при мен again'n'again
С думи се давят като розово на черен
Той е проследен като с едно докосване:
"Майк Тайсън ще бъде пребит в действителност"

Вие сте като съкровището на Goldwing


Отговарям на телефона "Да?" или "Здравей"
Вие се хвърлят в лицето ми дума като "Не"
Но за мобилни устройства могат да не плюе. Така
Не, приятелство, както за мен, е по-добре
От която и съчувствие, махнете взаимна любов
За какво трябва да се вземат сапун отпадъци
И това покриване на съдбата ми мъниста?
Тук е моят клон с гълъб
Аз идвам с мирното разрешаване -
Тя носи нашата луда любов